Kategorije

PRIBOR I OPREMA

Nema proizvoda

Pribor i oprema za izradu kozmetike

laboratorijski pribor i opremaPribor, oprema, potrošni materijal i instrumenti potrebni kod izrade kozmetičkih proizvoda. Laboratorijsko staklo dostupno je sa skladišta, dok se većina uređaja, kalupa i opreme naručuje tek po narudžbi kupca. Izrađujemo i naručujemo specifičnu opremu prema specifikacijama naručitelja.