Kategorije

BILJNA ULJA, MASLACI I MACERATI

Nema proizvoda

Biljna ulja, maslaci i ekstrakti - kozmetičke sirovine

biljna uljaBiljne masnoće osnova su prirodne kozmetike, kako samostalno, tako i u formi emulzija ili saponificirane u formi prirodnih surfektanata. Podijeljeni su u podktegorije prema vrstama i stanju pri sobnoj temperaturi. U posebnim su kategorijama visokovrijedni uljni ekstrakti, macerati i CO2 ulja.